Étlapok

Hírlevél

Mobul sablonja nem található blocksearch

Vásárlási feltételek:

A Megrendelés elküldésével és annak a Koti-Time Bt. által történt visszaigazolásával a 17/1999.(II.S.) Korm. számú rendelet alapján távollévők közötti szerződés jön létre a Koti-Time Bt. mint Szállító, valamint a Megrendelő, mint Vevő között az alábbi pontok szerinti feltételekkel:

A Szállító köteles futárszolgálat útján a Vevő által a Megrendelőlapon kiválasztott termékeket az azon megjelölt szállítási címre eljuttatni. Amennyiben a megrendelés teljesítése bármilyen okból akadályba ütközik, úgy a Szállító köteles haladéktalanul e-mail vagy telefax útján felvenni a kapcsolatot Vevővel a továbbiak egyeztetése érdekében.

A Vevő köteles az általa feladott Megrendelőlapon megjelölt és a Szállító által a megadott címre kiszállíttatott termékeket átvenni, és a számlán feltüntetett vételárat - mely a termékek csomagolási és szállítási költségeit is tartalmazza - készpénzben a kézbesítő részére kifizetni, illetve előre a Szállító bankszámlájára átutalni.

A Koti-Time Bt. megtesz mindent azért, hogy az oldalain megjelenő adatok (termékek ára, elérhetősége, leírása, stb.) a lehető legpontosabbak legyenek. Az esetlegesen előforduló hibákért a 17/1999. és a Ptk. szerint vállaljuk a felelősséget. A vevők elállhatnak a hibás adatokkal közölt termékek megrendelésétől. A Koti-Time Bt. ugyancsak nem vállal felelősséget azért, ha megrendelést részben vagy egészben önhibáján kívül (pl. készlethiány) nem tudja teljesíteni; ilyen esetekben az esetlegesen interneten előre kifizetett ellenértéket visszautalja a vevő részére.

A Vevő a vásárlástól az áru átvételétől számított 8 munkanapon belül indokolás nélkül elállhat. Ebben az esetben azonban a vevő köteles az eredeti csomagolásban, vagy bontatlan állapotban az árut a Szállítónak visszaszolgáltatni, és viselni az ezzel kapcsolatosan felmerülő költségeket. E visszavásárlási kötelezettség nem terjed ki arra az esetre, ha a Vevő hibás teljesítés miatt áll el a szerződéstől.

Felek kötelezik magukat, hogy vitás kérdéseiket elsősorban tárgyalás útján rendezik. Megállapodnak abban, hogy amennyiben jogvitájukat békés úton nem tudják rendezni, úgy a Pesti Központi Kerületi Bíróság illetékességét kötik ki.

Az itt nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, valamint a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999.(II.S.) Korm. számú rendelet szabályai az irányadóak.

Az Koti-Time Bt. a Vevők adatait a szerződések teljesítése és az esetleges kifogások intézése érdekében az ügyletekre vonatkozó adatokkal együtt tárolja, azokat alvállalkozóinak (szállítmányozó) átadja, akik azonban nem jogosultak azokat a teljesítést követően tovább tárolni, illetve megőrizni vagy más harmadik személyek részére továbbadni.

 

A kutyavacsi oldalán található száraztápok kiszállítása ingyenes. 
Kosár  

A kosár üres

Szállítás 0Ft‎
Adó 0Ft‎
Összesen 0Ft‎

Az árak az Áfát tartalmazzák

Kosár Fizetés